مراسم شب احیا و افطار

مراسم شب احیا و افطار

برگزاری مراسم شب احیا و افطار با حضور ناشنوایان،خیرین و مسئولین انجمن ناشنوایان استان البرز

بالا