فرم همکاری

قابل توجه مخترعین و مبتکرین محترم

از افراد خلاق و نوآوری که دارای ایده و یا طرح های کسب و کار برای ناشنوایان می باشند ; دعوت به همکاری می گردد
  • در مورد ایده و یا کسب و کار خود توضیح دهید .
بالا