به مرکز کارآموزی ناشنوایان خوش آمدید

می خواهم با کارآفرینان مبتکرالبرز آشنا شوم

می خواهم با کارآفرینان مبتکرالبرز آشنا شوم

برای آشنایی با شرکت کارآفرینان مبتکر البرز و فعالیت ها و عملکرد های آن در اینجا جستجو کنید .
مرکز کارآموزی چگونه به ناشنوایان کمک می کند ؟

مرکز کارآموزی چگونه به ناشنوایان کمک می کند ؟

چگونگی ارائه خدمات شرکت مبتکران البرز به ناشنوایان و خانواده های آنها را در اینجا جست و جو کنید .
بالا